ผู้ป่วยโรคไตดูแลตัวเองอย่างไรช่วงCOVID-19

โรคไตเรื้อรังที่อยู่ในระยะที่ 3 ถึงระยะที่ 5 รวมถึงผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดและผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ถือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้

1.สำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดให้มารับบริการตามนัดหมาย หากมีไข้ หรือมีอาการของไข้หวัดให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ารับบริการ
2.ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต ให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและสำรองยาไว้อย่างน้อย 2 – 4สัปดาห์
3.ปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านการรักษาสุขอนามัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 เช่น ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงสถานที่หนาแน่น รักษาระยะห่างจากผู้อื่น และพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุด
4.สำหรับการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคไตจะไม่เหมือนกับคนทั่วไป ให้ปรึกษากับอายุรแพทย์โรคไตที่ดูแล ว่าผู้ป่วยแต่ละท่านควรจะรับประทานเนื้อสัตว์ได้วันละเท่าไร ดื่มน้ำวันละเท่าไร ผัก ผลไม้ชนิดใดที่ควรรับประทานหรือไม่ควรรับประทาน
5. การพักผ่อนควรต้องพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้า และควรออกกำลังกายตามความเหมาะสม

ติดตามเราได้ที่นี่