หลักการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันผู้คนหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เพราะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณที่สดใส สุขภาพจิตดี และลดความเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ

เราจึงควรรับประทานอาหารให้ถูกคุณลักษณะ ซึ่งหลักการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มี 9 ข้อเองค่ะ

1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมั่นดูแลน้ำหนักตัว
2. รับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
3. รับประทานพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจำ
4. รับประทานปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
6. รับประทานอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
8. รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน
9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ติดตามเราได้ที่นี่