เกี่ยวกับเรา

     ชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ
มีทั้งช่วงแข็งแรงและเจ็บป่วยที่อาจมีผลกระทบมากหรือน้อย และอาจเกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วยามหรือตามติดตัวไปตลอดชีวิต

        Health Product ผู้อยู่เคียงข้างสุขภาพของคุณ
พวกเราพร้อมร่วมเผชิญอุปสรรคเหล่านั้นในฐานะผู้อยู่เคียงข้างการเดินทางของสุขภาพ ผู้ป่วยมากมายต้องพึ่งเรา และเรามุ่งมั่นปกป้อง สนับสนุนและช่วยผู้คนเผชิญอุปสรรคด้านสุขภาพ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพ

“ชีวิตคือการเดินทางของสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนก็ตาม เราต่างอาจได้เผชิญกับการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บทั้งแบบระยะสั้นหรือระยะยาวนั้น ซึ่งพนักงานซาโนฟี่ในทั่วทุกมุมโลกมุ่งมั่นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีและยืนยาวยิ่งขึ้น”