การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรค

การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรค หัวใจ เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจมีอะไรบ้าง? 1. การไม่ออกกำลังกาย 2. น้ำหนักตัวที่มากเกินปกติ 3. ระดับไขมันในเลือดสูง 4. คนที่เป็นโรคเบาหวาน