สกลนคร เตรียมจัดงานเมืองแห่งกัญชาโลก

จังหวัดสกลนครเตร…